RAM Gskill 4GB DDR3 Bus 1600Mhz

670.000 

RAM Gskill 4GB DDR3 Bus 1600Mhz
Bảo hành: N/a